Povinné
zverejňovanie
 
Úradné
hodiny
Pondelok 7,00 - 11,30 12,30 - 15,00
Utorok 7,00 - 11,30 12,30 - 18,00
Streda 7,00 - 11,30 12,30 - 15,00
Štvrtok 7,00 - 11,30 12,30 - 15,00
Piatok 7,00 - 12,00

Aktuality | Program zasadnutia OZ dňa 29.4.2019

P R O G R A M

riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Chrastné,

konané dňa 29.4. 2019 o 16,30 hod.

1./ Otvorenie zasadnutia

2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3./ Schválenie programu zasadnutia OZ

4./ Prejednanie žiadosti p. Ivanču o vydanie stanoviska

5./ Prejednanie úpravy terénu výstavby detského ihriska a výstavby altánku na pozemku a návrhu na prevod finančných prostriedkov na prípravu terénu na ihrisko

6./ Prejednanie ponuky Kositu

7./ Prejednanie asfaltovania cesty na Femily resort - ponuka

8./ Prejednanie návrhu na výstavbu kanalizácie v obci

9./ Prejednanie žiadosti p. Arpada Peču ml.

10./ Diskusia

11./ Záver


Zoznam aktualít