Povinné
zverejňovanie
 
Úradné
hodiny
Pondelok 7,00 - 11,30 12,30 - 15,00
Utorok 7,00 - 11,30 12,30 - 18,00
Streda 7,00 - 11,30 12,30 - 15,00
Štvrtok 7,00 - 11,30 12,30 - 15,00
Piatok 7,00 - 12,00

Kontakt

Toto webové sídlo www.chrastne.sk spravuje Obec Chrastné a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Chrastné

Adresa:
Obecný úrad Chrastné
Chrastné 86
044 44 kráľovce

IČO: 00324248

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Región: Abovský
Počet obyvateľov: 574
Rozloha: 473 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1427

Sekretariát: 
Tel.:
 055 / 6950251    Fax.:  055/ 6950251

mobil: 0903 641 554, 0903 641 559

Tel.ZŠ Chrastné: 0903  890 069

E-mail: obecchrastne@netkosice.sk

Kompetencie:
Obec Chrastné je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Chrastné je zriadený v: Spoločný obecný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice, tel.č. 055/7980821, email: oubeniakovce@slovanet.sk, www.socubeniakovce.szm.com

Úradné hodiny:

Pondelok 7,00 - 11,30 12,30 - 15,00
Utorok 7,00 - 11,30 12,30 - 17,00
Streda 7,00 - 11,30 12,30 - 15,00
Štvrtok 7,00 - 11,30 12,30 - 15,00
Piatok 7,00 - 12,00


Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 11 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
overovací kód