Povinné
zverejňovanie
 
Úradné
hodiny
Pondelok 7,00 - 11,30 12,30 - 15,00
Utorok 7,00 - 11,30 12,30 - 18,00
Streda 7,00 - 11,30 12,30 - 15,00
Štvrtok 7,00 - 11,30 12,30 - 15,00
Piatok 7,00 - 12,00

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Chrastné
Chrastné 86
044 44 Kráľovce

Telefón: +421 55/ 6950 251 
E-mail: obecchrastne@netkosice.sk

Starosta: Mgr. Štefan Hudáček 

ZástupcaMgr. Henrieta Petrová

Poslanci OZ:

Buhuš Rabatin

Ing. Vladimír Kunc

Matúš Frištik

Martin Doľák

Kontrolór: Marcela Fečová

Referentka  OÚ: Iveta Rabatinová

Zodpovedná osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov:

e-mailová adresa: zodpovedna.osoba.obce@gmail.com

Korešpondenčná adresa:

Zodpovedná osoba

Obec Chrastné

Obecný úrad Chrastné 86

044 44 Chrastné