Povinné
zverejňovanie
 
Úradné
hodiny
Pondelok 7,00 - 11,30 12,30 - 15,00
Utorok 7,00 - 11,30 12,30 - 18,00
Streda 7,00 - 11,30 12,30 - 15,00
Štvrtok 7,00 - 11,30 12,30 - 15,00
Piatok 7,00 - 12,00

Zmluvy

(2469.27 kb)
(1902.73 kb)
(1001.74 kb)

Archív zmlúv

tif Poistenie budovy OÚ
pdf notárska zápisnica - zámenná zmluva- tretia strana
pdf Notárska zápinica - zámenná zmluva-piata strana
pdf Notárska zápisnica - zámenná zmluva - štvrtá strana
pdf Notárska zápisnica -zámenná zmluva - druhá strana
pdf Notárska zápisnica- zámenná zmluva - prvá strana
pdf Zmluva o zriadení vecného bremena -verejný vodovod - 1.strana
pdf Kupna zmluva - 1.strana
pdf Zmluva o zriadení vecného bremena-verejný vodovod -2. strana
pdf Kúpna zmluva - 2. strana
pdf Kúpna zmluva - 3.strana
pdf Dodatok k Zmluve o aktualizácii programov-TOPSET
pdf Zmluva o postúpení práv a prvzatí záväzkov zmena stavebníka
pdf Zmluva o postúpení práv a prvzatí záväzkov zmena stavebníka-2.strana
pdf Zmluva o postúpení práv a prvzatí záväzkov zmena stavebníka-3.strana
pdf Zmluva o pripojení dodistribučnej siete
pdf Zmluva o pripojení dodistribučnej siete-2.strana
pdf Zmluva o pripojení do distribučnej siete-3.strana
pdf Zmluva o pripojení do distribučnej siete-4.strana
pdf Zmluva o pripojení do distribučnej siete- 5.strana
pdf Zmluva o pripojení do distribučnej siete- 6.strana
pdf Zmluva č. 4/2013 o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností
pdf Zmluva č. 4/2013 o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností - 2.strana
pdf Zmluva č. 4/2013 o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnut.-3.strana
pdf Zmluva o pripojení do distribučej siete
pdf Zmluva o pripojení do distibučnej siete 2.strana
pdf Zmluva o pripojení do distibučnej siete - 3.strana
pdf Zmluva o pripojení do distribučnej siete- 4. strana
pdf Zmluva o dielo - prva strana
pdf Zmluva o dielo - druha strana
pdf Zmluva o dielo - tretia strana
pdf Zmluva o dielo - štvrtá strana
pdf Zmluva o dielo - príloha
pdf Zmluva o zriadení vecného bremena - 2013 - 1. strana
pdf Zmluva o zriadení vecného bremena - 2013 - 2. strana
pdf Zmluva č. 1/2013-činnosť CVČ Budimír
pdf Zmluva č. 1/2013 -činnosť CVČ Budimír -2. strana
pdf Zmluva č. 1/2013 -činnosť CVČ Budimír - 3. strana
pdf Dodatok č. 1 Zmluve o zriadeni vecného bremena -1. strana
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena-2.strana
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - 2.strana
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - 3. strana
pdf Kúpna zmluva - pozemok pod ČOV - 1.strana
pdf Kúpna zmluva - pozemok pod ČOV - 2. strana
pdf Kúpna zmluva - pozemok pod ČOV - 3. strana
pdf zmluva o dielo o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verj.kanaliz.
pdf zmluva o dielo o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verj.kanalizizácie -2.strana
pdf zmluva o dielo o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej.kanalizácie -3.strana
pdf zmluva o dielo o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej.kanalizácie -4.strana
pdf zmluva o dielo o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie -5.strana
pdf zmluva o dielo o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie -6.strana
pdf zmluva o dielo o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie -7.strana
pdf zmluva o dielo o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie -8.strana
pdf zmluva o dielo o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie -9.strana
pdf zmluva o dielo o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie -10.strana
pdf Dodatok k Zmluve o aktualizácii programov-TOPSET
pdf zmluva o poskytnutí dotácie
pdf Dodatok k Zmluve o dodávke plynu ZŠ a OÚ
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie-MŠ Vajkovce
pdf Zmluva č. 32/O/2014