Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu - obdobie 2022- 2026

 19.08.2022

Obec Chrastné

OZNÁMENIE

o  rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

29. októbra 2022

Obec Chrastné podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov uznesením č. 6/2022 zo dňa 14.7.2022  určilo výkon funkcie starostu obce Chrastné

pre nové volebné obdobie r. 2022 -2026

v rozsahu jedna,  t.z. v plnom rozsahu

V Chrastnom, dňa 18.8.2022