Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o určení počtu obyvateľov

 19.08.2022

Obec Chrastné

OZNÁMENIE

o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

29. októbra 2022

Obec Chrastné podľa § 16 ods. 9 a § 21 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb (resp. ku dňu zverejnenia oznámenia) do orgánov samosprávy v obci Chrastné je

664 obyvateľov

V Chrastnom, dňa 18.8.2022