Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznam

 17.08.2021

Obec Chrastné, 044 44 CHRASTNÉ 86, okr. Košice-okolie

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Obec Chrastné, zastúpená starostom Mgr. Štefanom Hudáčekom, ako zriaďovateľ Základnej školy v Chrastnom 30, vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta v Základnej škole, Chrastné 30 na pozíciu pedagogický asistent.

Žiadosť, doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní a životopis vo forme europassu zasielajte emailom na adresu: referentka@chrastne.sk do 26.8.2021.Výberové konania