Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.chrastne.sk spravuje Obec Chrastné je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Chrastné 

Adresa:
Obecný úrad Chrastné
Chrastné 86
044 44 Kráľovce

IČO: 00324248

Samosprávny kraj: Košický 
Okres: Košice okolie 
Región: Abovský 
Počet obyvateľov: 620 
Rozloha: 473 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1427 


Podateľňa: obecchrastne@netkosice.sk
Starosta: starosta@chrastne.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@chrastne.sk

Sekretariát: 
Tel
+421 903 641 559

Pevná linka: 055/ 6950 251

E-mailreferentka@chrastne.sk

Kompetencie:
Obec Chrastné je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Chrastné je zriadený na Miestnom úrade v: Spoločný obecný úrad Beniakovce so sídlom v Košiciach, Kmeťova 20

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk