Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Súčasnosť

Obec leží v doline Chrastianskeho potoka v Košickej kotline. Odlesnený chotár pahorkatinného charakteru. Hnedé illimerizované, menej nivné pôdy. Bažantnica. Prvá pís. zmienka z r. 1357 (Harazth). Pôvodne súčasť zeme Sokoľ. R. 1427 mala dedina 10 usadlostí, vlastníctvo rodiny z Rozhanoviec. Na konci 15. stor. daná do zálohu rodine Csáky. Zač. 18. stor. obec takmer vyľudnená, prevažuje slovenské obyv. R. 1828 mala 55 domov, obyv. sa živilo poľnohosp., ovocinárstvom, furmančením. Za 1. ČSR rozvinuté tkáčstvo. Rím. kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie z r. 1993. Fil. rím. kat. far. úrad Ploské, fil. gr. kat. far. úrad Kráľovce. Obecná knižnica, kultúrny dom. Autobusová zastávka. Člen Toryského mikroregiónu.