Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

 14.01.2021

Rok 2021 bude z pohľadu budúcnosti Slovenska veľmi dôležitým rokom.

Po desiatich rokoch totiž bude na Slovensku prebiehať sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami je výnimočné – výlučne elektronické sčítanie a prvé integrované sčítanie.

Prvýkrát v histórii budú využité údaje z existujúcich administratívnych zdrojov v kombinácii s údajmi získanými od obyvateľov.

Zber údajov od obyvateľov nebude prebiehať prostredníctvom papierových formulárov, ale vyplnením elektronického sčítacieho formulára.

Obyvatelia, ktorí sa nevedia alebo nemôžu sčítať sami (napr. z dôvodu imobility), budú môcť využiť aj službu asistovaného sčítania.

V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľovi so sčítaním pomôže stacionárny asistent.

Na území obce bude tiež pôsobiť mobilný asistent, ktorý navštívi domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada.

Elektronické sčítanie prináša so sebou aj určité otázky spojené s bezpečnosťou uchovávania údajov.

Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov.

Bezpečnosť všetkých údajov je totiž prioritou a zároveň aj jednou zo základných podmienok elektronického sčítania.

Všetky získané údaje budú bezpečne chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie, sa musia vzťahovať na rozhodujúci okamih sčítania, ktorým je 1. január 2021.

Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky.

Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.

Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu.

Samosčítanie predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia privátnej zóny obyvateľa.

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.1 2 >