Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Výzva

 24.10.2023

Vážení spoluobčania,

Obec Chrastné ako správca dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za odpad Vám oznamuje, že 30.11.2023 je splatná

daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za odpad.

Vyzývame tých občanov, ktorí si ešte nesplnili svoju daňovú povinnosť, aby tak urobili čo najskôr, v opačnom prípade

pristúpi obec k vymáhaniu daňových nedoplatkov.

Za pochopenie ďakujeme.