Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

 22.03.2021

Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Chrastné 30 sa uskutoční:

14. apríla /streda/ 2021

od 8.00 hod. do 12.00 hod. v budove školy

V zmysle § 19 a § 20 školského zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní je zákonný zástupca dieťaťa povinný v tieto dni prihlásiť na zápis dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕši šiesty rok veku/t.j. narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 /, ako aj dieťa, ktorému bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky podľa § 19 školského zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:

občiansky preukaz

rodný list dieťaťa

Podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa

doklad o zdravotnom stave dieťaťa/od detskej lekárky doniesť

dodatočne/

Zápis sa uskutoční bez účasti dieťaťa ! / Dodatočne dáme usmernenie./ Zápis prebehne v budove školy za dodržanie prísnych hygienických a epidemiologických opatrení. Rodičov žiadame, aby mali respirátor a dodržiavali pokyny zamestnancov školy.

Mgr. Hradovská Mária – riaditeľka ZŠ


1 2 >