Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie OZ Chrastné dňa 30.3.2023 o 17,30 hod.

 28.03.2023

P R O G R A M

riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Chrastné, 

konaného dňa 30.3.2023 o 17,30 hod. vo viacúčelovej obecnej budove -. bar

1./  Otvorenie zasadnutia a prečítanie programu zasadnutia

2./  Schválenie programu zasadnutia OZ

3./  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4./  Návrh na opravu výtlkov na obecných komunikaciach

5./ Žiadosť – Hrehorová Marianna, Chrastné 176

6./ Žiadosť o vyjadrenie k napojeniu na verejné osvetlenie – TOSSA s.r.o., Valaliky

7./ Žiadosť o dotáciu na letný tábor – Cirkevný zbor Evanj.cirkvi a.v. Budimír

8./ Diskusia

9./ ZáverVýberové konania