Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Územný plán obce Chrastné- správa o hodotení územnoplánovacej dokum.

 02.01.2024

Obec Chrastné oznamuje:

Návrh strategického dokumentu: "Územný plán obce Chrastné" je zverejnený na stránke MŽP SR spolu so

Správou o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-chrastne.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti

o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo na e-mailovú adresu marcela.saffova@minv.sk do 21 dni odo dňa

zverejnenia infomácie o správe, teda od dnes 2.1.2024.