Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy archív

 
(2469.27 kb)
 
(1902.73 kb)
 
(1001.74 kb)

Archív zmlúv

  Poistenie budovy OÚ
  notárska zápisnica - zámenná zmluva- tretia strana
  Notárska zápinica - zámenná zmluva-piata strana
  Notárska zápisnica - zámenná zmluva - štvrtá strana
  Notárska zápisnica -zámenná zmluva - druhá strana
  Notárska zápisnica- zámenná zmluva - prvá strana
  Zmluva o zriadení vecného bremena -verejný vodovod - 1.strana
  Kupna zmluva - 1.strana
  Zmluva o zriadení vecného bremena-verejný vodovod -2. strana
  Kúpna zmluva - 2. strana
  Kúpna zmluva - 3.strana
  Dodatok k Zmluve o aktualizácii programov-TOPSET
  Zmluva o postúpení práv a prvzatí záväzkov zmena stavebníka
  Zmluva o postúpení práv a prvzatí záväzkov zmena stavebníka-2.strana
  Zmluva o postúpení práv a prvzatí záväzkov zmena stavebníka-3.strana
  Zmluva o pripojení dodistribučnej siete
  Zmluva o pripojení dodistribučnej siete-2.strana
  Zmluva o pripojení do distribučnej siete-3.strana
  Zmluva o pripojení do distribučnej siete-4.strana
  Zmluva o pripojení do distribučnej siete- 5.strana
  Zmluva o pripojení do distribučnej siete- 6.strana
  Zmluva č. 4/2013 o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností
  Zmluva č. 4/2013 o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností - 2.strana
  Zmluva č. 4/2013 o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnut.-3.strana
  Zmluva o pripojení do distribučej siete
  Zmluva o pripojení do distibučnej siete 2.strana
  Zmluva o pripojení do distibučnej siete - 3.strana
  Zmluva o pripojení do distribučnej siete- 4. strana
  Zmluva o dielo - prva strana
  Zmluva o dielo - druha strana
  Zmluva o dielo - tretia strana
  Zmluva o dielo - štvrtá strana
  Zmluva o dielo - príloha
  Zmluva o zriadení vecného bremena - 2013 - 1. strana
  Zmluva o zriadení vecného bremena - 2013 - 2. strana
  Zmluva č. 1/2013-činnosť CVČ Budimír
  Zmluva č. 1/2013 -činnosť CVČ Budimír -2. strana
  Zmluva č. 1/2013 -činnosť CVČ Budimír - 3. strana
  Dodatok č. 1 Zmluve o zriadeni vecného bremena -1. strana
  Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena-2.strana
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - 2.strana
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - 3. strana
  Kúpna zmluva - pozemok pod ČOV - 1.strana
  Kúpna zmluva - pozemok pod ČOV - 2. strana
  Kúpna zmluva - pozemok pod ČOV - 3. strana
  zmluva o dielo o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verj.kanaliz.
  zmluva o dielo o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verj.kanalizizácie -2.strana
  zmluva o dielo o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej.kanalizácie -3.strana
  zmluva o dielo o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej.kanalizácie -4.strana
  zmluva o dielo o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie -5.strana
  zmluva o dielo o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie -6.strana
  zmluva o dielo o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie -7.strana
  zmluva o dielo o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie -8.strana
  zmluva o dielo o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie -9.strana
  zmluva o dielo o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie -10.strana
  Dodatok k Zmluve o aktualizácii programov-TOPSET
  zmluva o poskytnutí dotácie
  Dodatok k Zmluve o dodávke plynu ZŠ a OÚ
  Zmluva o poskytnutí dotácie-MŠ Vajkovce
  Zmluva č. 32/O/2014